Zaposlenici

Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju djeluje na dvije lokacije u Zagrebu:
●    Draškovićeva 13 (vidi Google kartu)
●    Avenija Većeslava Holjevca 22 (vidi Google kartu)
Svu potrebnu kardiološku i internističku obradu (pregledi i neinvazivna kardiovaskularna dijagnostika) vršimo na obje lokacije, dok se ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija provodi u Draškovićevoj.

Djelatnici Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju
(stanje na dan 1. kolovoza 2018.)

VSS
UKUPNO 23

Prof.dr.sc.
 • 1 specijalist interne medicine, uža specijalnost kardiologija, primarijus, profesor visoke škole u trajnom zvanju
Izv.prof.dr.sc.
 • 2 specijalista interne medicine, uža specijalnost kardiologija, primarijus, profesor visoke škole u trajnom zvanju
Dr.sc.
 • 1 specijalist interne medicine, uža specijalnost kardiologija, primarijus
 • 1 specijalist interne medicine
Mr.sc.
 • 1 specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
 • 1 specijalist epidemiologije
 
 • 10 specijalista interne medicine, uža specijalnost kardiologija
 • 3 specijalista interne medicine (od toga jedan internist trenutno na užoj specijalizaciji iz kardiologije)
 • 1 klinički psiholog
 • 1 magistra medicinske biokemije
 • 1 diplomirana medicinska sestra

VŠS
UKUPNO 31

 
 • 23 prvostupnica sestrinstva
 • 6 prvostupnika fizioterapije
 • 1 prvostupnica radne terapije
 • 1 prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike

SSS
UKUPNO 5

 
 • 5 medicinskih sestara
13 administrativnih djelatnika i tehničkog osoblja u Službi zajedničkih poslova

 

Zdravstveni djelatnici su nastavnici i mentori studentima:
 • Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (3 djelatnika)
 • Preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo na Veleučilištu u Bjelovaru (1 djelatnik)
 • Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku (2 djelatnika)
 • Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1 djelatnik)
 • Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1 djelatnik)
Liječnici Srčane aktivni su u znanstvenim i stručnim aktivnostima iz područja kardiologije, interne medicine, epidemiologije i rehabilitacije srčanožilnih bolesti te sudjeluju u radu stručnih društava u zemlji i inozemstvu. 
U ustanovi od 1979. godine postoji Registar za akutni infarkt miokarda za osobe s područja Grada Zagreba, koji od 2003. godine postaje Registar akutnog koronarnog sindroma za Grad Zagreb. Podaci spomenutog registra od 1996. godine postaju sastavni dio Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa. 
U Hrvatskom kardiološkom društvu djelatnici Srčane vrše dužnost Voditelja Radne skupinu za e-kardiologiju, urednika nacionalnog kardiološkog časopisa i web stranica te članova nukleusa u Radnoj skupini za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji i Radnoj skupini za prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila. Dva su djelatnika članovi Upravnog odbora Zaklade Hrvatska kuća srca. Pri Europskom kardiološkom društvu dvoje naših djelatnika ima titulu FESC, jedan titulu FEHRA, a naročito smo aktivni u ESC WG e-Cardiology gdje naš djelatnik u razdoblju od 2014. do 2016. godine obnašao funkciju predsjednika radne skupine.

Datum ažuriranja: 1.8.2018.

Anketa
Koliko vježbate?
Svaki dan!
1-3 puta tjedno
1-3 puta mjesečno
Samo prije odlaska na more
Bioprognoza

Kliknite za bioprognozu

Odaberite kretanje

Počnite vježbati polako i povećavajte aktivnosti s vremenom, kako naprezanje, tako i učestalost - jer Vaše će srce postajati jače. Smanjenje srčanožilnog rizika moguće je postići tjelovježbom u trajanju od barem 30 min.za odrasle odnosno 60 min. za djecu.