Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje ili njima raspolaže Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03, 77/11). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, sukladno Zakonu.
 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Poliklinici. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
•    na adresu Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, 10000 Zagreb, Draškovićeva 13
•    na broj fax-a: 01 46 12 343;
•    elektroničkom poštom na: srcana@srcana.hr
•    predati na urudžbeni zapisnik u Polikliniku radnim danom od 08,00 do 16,00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

      
Katalog informacija        
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (csv)

Anketa
Koliko vježbate?
Svaki dan!
1-3 puta tjedno
1-3 puta mjesečno
Samo prije odlaska na more
Bioprognoza

Kliknite za bioprognozu

Odaberite kretanje

Počnite vježbati polako i povećavajte aktivnosti s vremenom, kako naprezanje, tako i učestalost - jer Vaše će srce postajati jače. Smanjenje srčanožilnog rizika moguće je postići tjelovježbom u trajanju od barem 30 min.za odrasle odnosno 60 min. za djecu.