Arhiva natječaja

Natječaj za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto viša medicinska sestra/bacc. med. techn. – jedan/jedna izvršitelj/ica.
Narodne novine NN 76/2018
Burza rada HZZ

datum objave: 27.8.2018.

 Odluka o odabiru više medicinske sestre - bacc. med. techn. na određeno radno vrijeme  - pdf


Natječaj za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto VSS – financijsko-računovodstveni referent/ica – viši ekonomski savjetnik/ica – jedan/jedna izvršitelj/ica.
Narodne novine NN 76/2018
Burza rada HZZ

datum objave: 27.8.2018.

Odluka o odabiru financijsko računovodstvenog referenta/ice - višeg ekonomskog savjetnka/ice na neodređeno radno vrijeme  - pdf

Natječaj za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto čistačica – jedan izvršitelj/ica - NN46/2018

datum objave: 21.05.2018.

- Odluka o odabiru čistačice na neodređeno vrijeme - pdf


Natječaj za prijem radnika/ice u radni odnos za radno mjesto viša medicinska sestra / bacc. med. techn. - NN7/2018

datum objave: 22.1.2018.

- Odluka o odabiru više medicinske sestre - bacc. med. techn. na određeno radno vrijeme (2 izvršitelja) - pdf

datum objave: 21.2.2018.


 Natječaj za imenovanje ravnatelja - NN130/2017

datum objave: 28.12.2017. 

- Odluka o odabiru ravnatelja - pdf 

datum objave: 30.01.2018. 


Natječaj za prijem radnika/ice u radni odnos za radno mjesto viša medicinska sestra / bacc. med. techn. - NN97/2017

datum objave: 2.10.2017.

- Odluka o odabiru više medicinske sestre - bacc.med.techn. na određeno radno vrijeme - pdf

datum objave: 19.10.2017.


Natječaj za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto Doktor medicine specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije - 1 (jedan) izvršitelj/ica - NN65/2017

 

 datum objave: 10.7.2017.

- Odluka o odabiru doktora medicine specijalista interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije na neodređeno radno vrijeme (1 - jedan izvršitelj) - pdf

datum objave: 19.7.2017.


Natječaj za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto viša medicinska sestra / bacc. med. techn.- pdf - NN55/2017

datum objave: 5.6.2017.

- Odluka o odabiru više medicinske sestre - bacc.med.techn. na određeno radno vrijeme (3 - dva izvršitelja) - pdf

datum objave: 3.7.2017.


 

Natječaj za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto viša medicinska sestra / bacc. med. techn.- pdf - HZZ

datum objave: 20.1.2017.

- Odluka o odabiru više medicinske sestre - bacc.med.techn. na određeno radno vrijeme (2 - dva izvršitelja) - pdf

datum objave: 7.3.2017.

- Odluka o odabiru više medicinske sestre - bacc.med.techn. na određeno radno vrijeme (2 - jedan izvršitelj)- pdf

datum objave: 10.3.2017.


Natječaj za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto viša medicinska sestra / bacc. med. techn. - pdf - NN76/2016

datum objave: 25.8.2016.


Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto doktor medicine specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije - pdf - NN53/2016

datum objave: 08.06.2016.

- Odluka o odabiru doktora medicine specijalista interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije na neodređeno radno vrijeme - datum objave odluke 21.6.2016. - pdf


Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto diplomirani pravnik/ca – magistar/magistra prava - pdf - NN53/2016

datum objave: 08.06.2016.

- Odluka o odabiru diplomiranog pravnika/ce na određeno radno vrijeme - datum objave odluke 14.7.2016. - pdf


Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto medicinska sestra prvostupnik/ica sestrinstva - NN 137/2015 

 

- Odluka o odabiru prvostupnik/ca sestrinstva na neodređeno radno vrijeme - datum objave odluke 26.1.2016. - pdf

 


Natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto diplomirani inženjer medicinske biokemije/magistar medicinske biokemije - NN 137/2015

- Odluka o odabiru diplomirani/a inženjer/ka medicinske biokemije - magistar/ica medicisnke biokemije na neodređeno radno vrijeme - datum objave odluke 26.1.2016. - pdf


 

Natječaj za prijem radnika/ice u radni odnos za radno mjesto Specijalist/ica medicinske biokemije - 1 (jedan) izvršitelj/ica - pdf - NN44/2017

datum objave: 8.5.2017

- Djelomično poništenje javnog natječaja - pdf

datum objave: 12.6.2017.


Natječaj za prijem radnika/ice u radni odnos za radno mjesto Doktor medicine specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije - 1 (jedan) izvršitelj/ica - pdf - NN44/2017

datum objave: 8.5.2017

- Odluka o odabiru doktora/ice medicine specijalista interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije na neodređeno radno vrijeme - pdf

datum objave: 22.5.2017


Natječaj za prijem radnika/ice u radni odnos za radno mjesto Financijsko – računovodstveni referent/ica - 1 (jedan) izvršitelj/ica - pdf - NN44/2017

datum objave: 8.5.2017

- Odluka o odabiru financijsko računovodstvenog referenta - 1 (jedan) izvršitelj na određeno radno vrijeme - pdf

datum objave: 12.6.2017.

Anketa
Koliko vježbate?
Svaki dan!
1-3 puta tjedno
1-3 puta mjesečno
Samo prije odlaska na more
Bioprognoza

Kliknite za bioprognozu

Odaberite kretanje

Počnite vježbati polako i povećavajte aktivnosti s vremenom, kako naprezanje, tako i učestalost - jer Vaše će srce postajati jače. Smanjenje srčanožilnog rizika moguće je postići tjelovježbom u trajanju od barem 30 min.za odrasle odnosno 60 min. za djecu.