Djelatnosti Obavijesti Newsletter

Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija

Kardiovaskularna rehabilitacija timski je postupak koji se interdisciplinarnim i transdisciplinarnim pristupom zdravstvenih djelatnika u specijaliziranim bolničkim ili ambulantnim centrima provodi kao dio kardiološkog liječenja bolesnika. Istodobno provedeni kardiovaskularni trening pod nadzorom kardiologa uz telemetrijsko monitoriranje elektrokardiograma, cjelovita neinvazivna dijagnostička obrada, psihodijagnostika i savjetovanje psihologa, terapijska edukacija te nefarmakološke mjere uz uobičajeno medikamentno liječenje čine neodvojive sastavnice programa kardiovaskularne rehabilitacije. Donosimo članak iz časopisa Cardiologia Croatica (broj za siječanj-veljaču 2015. godine) koji prikazuje organizaciju rada ambulantne kardiovaskularne rehabilitacijrujan 2018. - siječanj 2019e u Republici Hrvatskoj. Radi se o učinkovitom, sigurnom, individualno prilagodljivom i ekonomski isplativom postupku koji smanjuje smrtnost, povećava funkcionalni kapacitet, vraća radnu sposobnost i poboljšava kvalitetu života. 

IZABRANI STRUČNI RADOVI DJELATNIKA POLIKLINIKE O KARDIOVASKULARNOJ REHABILITACIJI

Mario Ivanuša, Kristina Narančić Skorić, Srećka Glavaš Vražić, Dubravka Kruhek Leontić, Marija Heinrich, Lidija Mažuran Brkljačić, Gabrijela Ćurić, Goran Krstačić

  Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija u Hrvatskoj.
  Cardiol Croat. 2015;10(1-2):28-42.
  DOI:  http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.28


Ivanuša M. Sekundarna prevencija nakon akutnog infarkta miokarda: važnost kardiovaskularne rehabilitacije i farmakološkog liječenja. Medicus. 2015;25(2):127-131. http://hrcak.srce.hr/file/217744

Glavaš Vražić S, Ivanuša M. Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija u Zagrebu. Fiz rehabil med. 2016;28(1-2):254-255. http://hrcak.srce.hr/file/241162

Ivanuša M. Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija i fizikalna terapija kardiovaskularnog bolesnika: razlike i sličnosti. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):496-497. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.496

Heinrich M, Galez Janevski K, Ćurić G, Ivanuša M. Uloga medicinske sestre u timu kardiovaskularne rehabilitacije. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):544-545. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.544

Muminović Ž, Brkljačić Mažuran L, Dražić-Balov J, Glavaš Vražić S, Ivanuša M. Aktivan sam, dakle jesam: fizioterapijske intervencije u kardiovaskularnoj rehabilitaciji. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):548-549. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.548

Ćurić G, Heinrich M, Ivanuša M Koju ulogu ima radna terapija u programu kardiovaskularne rehabilitacije? Cardiol Croat. 2016;11(10-11):546-547. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.546

Kruhek Leontić D, Ivanuša M. Upotpunjena psihološka skrb za kardiovaskularne bolesnike na ambulantnoj rehabilitaciji. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):498. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.498


ZA BOLESNIKE

Za pacijente uključene u program ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije i program organizirane skupne tjelovježbe donosimo informacije, upute i preporuke:

•    Raspored predavanja i radionica za bolesnike na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji (veljača-svibanj 2019.) - pdf
•    Uputa za medicinsku gimnastiku u dvorani – pdf

•    Brinem o svom srcu – ambulantna rehabilitacija  – pdf
•    Brinem o svom srcu – koronarna bolest srca – pdf
•    Važnost pravilnog i redovitog mjerenja arterijskog tlaka – pdf
•    Uputstva i preporuke za pacijente na oralnoj antikoagulantnoj terapiji – pdf

•    Brinem o svom zdravlju – sol – pdf
•    Brinem o svom zdravlju – pravilno držanje – pdf

•    upute na engleskom jeziku – Heart Health (British Heart Foundation)
•   Informacijska knjižica “Kako prepoznati, liječiti i spriječiti infarkt miokarda? Čuvam svoj stent” - www.kardio.hr
•    Informacijska knjižica "Život nakon PCI" - www.kardio.hr
•    Noč M, Radšel P. Vi imate pitanje? Mi imamo odgovor – najčešća pitanja o bolesnika o srčanom udaru, koronarografiji i perkutanoj koronarnoj intervenciji. Hrvatsko kardiološko društvo, Radna skupina za akutni koronarni sindrom. - link na članak
•    Belović B. Što jesti kod visokog krvnog tlaka. Karlovačka županija, 2013. - link na članak

•    Benko S, Jurinić A, Šikić J, Galić E, Šatalić Z, Mihovec M. Život nakon kardiološkog incidenta. - pdf
•    Krstačić G. Pušenje i krvožilne bolesti. U: Popović-Grle S, Krstačić G, (ur.) Kako i zašto prestati pušiti. Zagreb, Čvor d.o.o. Bjelovar, 2011:53-57. - pdf

•    Ateroskleroza - pdf
•    Ergometrija - pdf
•    Ultrazvuk srca - pdf
•    Arterijska hipertenzija - pdf
•    Koronarna bolest srca - pdf
•    Artimije - pdf
•    Rizici i posljedice pretilosti  - pdf
•    Tjelesna aktivnost i prekomjerna tjelesna težina - pdf
•    Utjecaj stresa na razvoj bolesti - pdf
•    Kako prestati pušiti - pdf
•    Savjeti za poboljšanje prehrane kod hiperlipidemija - pdf

•    Prehrana nakon infarkta miokarda - pdf
•    Spolni život nakon infarkta miokarda - pdf
•    Tjelesna aktivnost nakon infarkta miokarda - pdf
•    Rizik ponavljanja infarkta - pdf

•    Plakat Svjetski dan hipertenzije - pdf
•    Hipertenzija edukativna knjižica HDH - pdf
•    Manje soli, više zdravlja HDH - pdf
•    Hipertenzija brošura HZJZ - pdf
•    Zdravlje srca HZJZ - pdf
•    Moždani udar HZJZ - pdf

•    Lakušić N, Baborski F, Cerovec D, i sur. Mjesto i uloga kardiološke rehabilitacije u suvremenoj kardiologiji. Liječ Vjesn. 2005;127:86-88. - doc
•    Jonke V, Jembrek-Gostović M, Heim I. Ambulantna rehabilitacija srčanih bolesnika. Knjiga sažetaka znanstvenog skupa "Kardiovaskularno zdravlje. Javnozdravstveni aspekti sekundarne prevencije i rehabilitacije." - pdf
•    Peršić V. Rehabilitacija kardiovaskularnog bolesnika. Medix. 2010;16(89/90):85-86. - pdf
•    Peršić V, Boban M, Laškarin G i sur. Suvremeni programi kardiološke rehabilitacije u globalnom bremenu kardiovaskularnih bolesti. Medicina Flumensis. 2012;48(4):395-402. - pdf
•   Peršić V. Tjelesna je aktivnost lijek i za srčano zatajivanje. Medicus. 2016;25(2):235-242. http://hrcak.srce.hr/file/250832

•    Mišigoj-Duraković M, Sorić M, Duraković Z. Tjelesna aktivnost u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji srčanožilnih bolesti. Arh Hig Rada Toksikol. 2012;63(Supplement 3):13-22. - pdf
•    Metabolička vrijednosti različitih aktivnosti – MET. Narodni zdravstveni list - pdf
•    Štefanac S. Radna terapija kod osoba oboljelih od srčanožilnih bolesti. Cardiol Croat. 2011¸;6(11):303-8. - pdf
•    Bulj N, Nikolić Heitzler V. Antiagregacijska terapija i stomatološki postupci u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Cardiol Croat. 2012;7(1-2):39-41. - pdf
•    Hrvatsko izdanje Sažete smjernice Europskog kardiološkog društva/Europskog društva za aterosklerozu za liječenje dislipidemija. - pdf
•    Reiner Ž. Po čemu se nove Europske smjernice o prevenciji kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj praksi razlikuju od prethodnih? Cardiol Croat. 2012;7(11-12):310-315. - pdf
•    Magaš S. Dijabetes i koronarna bolest srca: važnost regulacije glikemije. Cardiol Croat. 2012;7(1-2):27-32. - pdf
•    Metelko Ž. Tjelesna aktivnost u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji metaboličkoga sindroma. Arh Hig Rada Toksikol. 2012;63(Supplement 3):23-32.

•    Šikić Vagić J. Psihosocijalne karakteristike kao čimbenici rizika i prediktori razvoja koronarne bolesti srca. Cardiol Croat. 2012;7(11-12):295-298. - pdf 


VAŽNIJI RADOVI DJELATNIKA POLIKLINIKE IZ PODRUČJA PREVENCIJE I REHABILITACIJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

•  Narančić Skorić K, Ivanuša M, Dražić-Balov J, Muminović Ž. Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija nakon operacije aortne valvule: hrvatsko iskustvo. Cardiol Croat. 2016;11(12):628-629. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.628
•  Dražić-Balov J, Muminović Ž, Ćurić G, Narančić Skorić K, Ivanuša M. Fizioterapijske intervencije u ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji kod bolesnika s operiranom aortnom valvulom. Cardiol Croat. 2016;11(12):630-631. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.630
•  Tuzla M, Ivanuša M, Muminović Ž, Kruhek Leontić D. Probir anksioznosti i depresivnosti ljestvicom hospitalne anksioznosti i depresivnosti na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):550-551. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.550
•   Ivanuša M. Kontrola dislipidemije u bolesnika na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):494-495. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.494
•  Ivanuša M, Hrstić N, Krstačić G, Portolan Pajić I. Slučaj pogađa vlasnika: još jedan primjer probira kardiovaskularnog rizika. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):492-493. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.492
•   Hrstić N, Krstačić G, Heinrich M, Ivanuša M. Prevencija kardiovaskularnih bolesti: primjeri dobre prakse iz Poliklinike Srčana. U: Knjiga sažetaka 1. konferencije zdravstvenih profesija; 2016 Apr 28-29; Opatija, Croatia. Zagreb (Croatia): Zdravstveno veleučilište; 2016. str. 46. https://bib.irb.hr/datoteka/814918.zbornik_Opatija_2016.pdf
•   Ivanuša M, Kralj V, Heim I, Ivanuša Z. Kako je obuzdana smrtnost od akutnog infarkta miokarda u Republici Hrvatskoj. Radovi zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. 2015;9:31-45. http://hrcak.srce.hr/file/240571
•    Ivanuša M, Škerk V, Heinrich M, Hrstić N, Krstačić G, Portolan Pajić I. Quo vadis, prevencija kroničnih nezaraznih bolesti? Novi primjer iz Zagreba. Cardiol Croat. 2015;10(11-12):274-282. - pdf
•    Heim I, Kruhek Leontić D. Hrvatski javnozdravstveni prioriteti – Kardiovaskularne bolesti. U: Puntarić D, Ropac D, Jurčević Savičević A i sur. (ur). Javno zdravstvo. Medicinska naklada, Zagreb, 2015. str. 112-126.
•    Krstačić G, Ivanuša M, Škerk V. Učestalost čimbenika kardiovaskularnog rizika u sudionika javnozdravstvene akcije povodom Svjetskog dana srca 2014. u Zagrebu. Cardiol Croat. 2014; 9(11-12): 558-562. - pdf
•    Heim I. The comparison between in-hospital and out-of-hospital death from acute coronary syndrome in the city of Zagreb. Cardiol Croat. 2014;9(5-6):162-163. - pdf
•    Heim I, Ivanuša M. Sezonska raspodjela akutnog koronarnog sindroma – Registar akutnog koronarnog sindroma za Grad Zagreb. Cardiol Croat. 2014;9(9-10):337-338. - pdf
•    Peršić M, Miletić B, Boban M i sur. Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija: gdje smo i kuda idemo? Cardiol Croat. 2012;7(5-6):158-169. - pdf
•    Jembrek-Gostović M. Razvoj prevencije i ambulantne rehabilitacije kardiovaskularnih bolesnika u Zagrebu. Cardiol Croat. 2012;7(5-6):170-172. - pdf
•    Heim I, Leontić Kruhek D, Jonke V, Romčević M, Jembrek-Gostović M, Henezi I. Patients in cardiac rehabilitation programme--where we were in 1999 and where 10 years later. Coll Antropol. 2012 Jan;36 Suppl 1:59-63. - pdf
•    Jembrek-Gostović M. Iz povijesti kardiologije u Zagrebu. Cardiol Croat. 2010;5(12):320. - pdf
•    Romčević M. Ambulantna kardijalna rehabilitacija djelotvorna je i u osoba starije životne dobi. Cardiol Croat. 2010;5(7):88-90. - pdf

Cjelovita bibliografija djelatnika Poliklinike dostupna je na www.srcana.hr/bibliografija

Stranica je ažurirana 11. siječnja 2017. godine

Anketa
Koliko vježbate?
Svaki dan!
1-3 puta tjedno
1-3 puta mjesečno
Samo prije odlaska na more
Bioprognoza

Kliknite za bioprognozu

Odaberite kretanje

Počnite vježbati polako i povećavajte aktivnosti s vremenom, kako naprezanje, tako i učestalost - jer Vaše će srce postajati jače. Smanjenje srčanožilnog rizika moguće je postići tjelovježbom u trajanju od barem 30 min.za odrasle odnosno 60 min. za djecu.